บัญชี

บัตรของขวัญนี้จะถูกส่งทางอีเมลไปยังผู้รับหลังจากที่คุณได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว.

ฉันเข้าใจว่าบัตรของขวัญไม่สามารถคืนเงินได้.